O FIRMIE

Informacje obowiązkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipiec 2015 r. (Dz. U. z dnia 21.09.2015 r. poz.1434 art.261 a.1) podajemy do wiadomości, iż Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „GAZOL” Wincenty Wysokiński Mirosław Wysokiński Spółka Jawna z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności zakwalifikowana jest jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Informujemy, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz w związku z powyższym dokonał odpowiedniego zgłoszenia organowi Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej, przekazując w/w podmiotom program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Oznaczenie przedsiębiorstwa i osób prowadzących zakład

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „GAZOL” Wincenty Wysokiński Mirosław Wysokiński Sp. J. 
ul. Radzyńska 14 , 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 73 90
e-mail: gazol@gazol.pl

Zakres działalności

Napełnianie i dystrybuowanie butli z gazem propan i propan-butan o różnych pojemnościach tj. 33kg, 11kg, 5kg, 3kg, 2kg, 1kg
 Rozładunek cystern samochodowych z gazem propan i propan butan do stacjonarnych zbiorników magazynowych
Przewóz materiałów niebezpiecznych – paliw gazowych
Magazynowanie gazu propan i propan-butan w zbiornikach i butlach
Napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG

Informacja dotycząca sposobu ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku wystąpienia na terenie zakładu awarii przemysłowej społeczeństwo będzie informowane poprzez komunikat na stronie www.gazol.pl oraz poprzez sygnał dźwiękowy syreny alarmowej znajdującej się na terenie zakładu.

W przypadku zaistnienia w/w awarii społeczeństwo powinno zachowywać się zgodnie z poleceniami służb ratowniczych straży pożarnej i innych jednostek.

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych

Propan-butan
karta charakterystyki

Propan
karta charakterystyki

Close Menu