DLA BIZNESU

Dla przemysłu

Oferujemy dostawy gazu propan i propan-butan dla klientów biznesowych, takich jak: hotele, centra handlowe, piekarnie, fermy drobiu, pieczarkarnie, chlewnie, suszarnie, wytwórnie mas bitumicznych, magazyny przeładunkowe i inne podmioty wykorzystujące gaz płynny do celów grzewczych lub technologicznych.

W oparciu o 30-letnie doświadczenie gwarantujemy naszym Klientom

  • Wysoką jakość gazu potwierdzoną certyfikatem
  • Terminowość i ciągłość dostaw 7 dni w tygodniu 24h na dobę
  • Indywidualnie ustalane warunki sprzedaży, cen i płatności
  • Komfort, maksimum bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie ciągłości pracy

Kontakt

Przemysław Wysokiński
tel: 602 484 684

e-mail: przemyslaw.wysokinski@gazol.pl

Mirosław Wysokiński
tel: 602 759 779

e-mail: gazol@gazol.pl

Close Menu