DLA BIZNESU

Instalacje zbiornikowe

Instalacje zbiornikowe na gaz płynny są często wykorzystywane przez różnego rodzaju podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj. wytwórnie , hotele, centra handlowe, piekarnie, wytwórnie mas bitumicznych, fermy drobiu, pieczarkarnie, chlewnie, suszarnie, magazyny przeładunkowe i inne podmioty wykorzystujące gaz płynny do celów grzewczych lub technologicznych. Dzięki zastosowaniu gazu płynnego w procesach produkcyjnych można stosować urządzenia wytwarzające wysokie temperatury bez ubocznej emisji substancji szkodliwych.

Naszym klientom oferujemy

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie opracowania optymalnej koncepcji instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej
 • Sprzedaż fabrycznie nowych zbiorników- jako przedstawiciel i magazyn fabryczny producenta zbiorników Chemet S.A. z Tarnowskich Gór oferujemy zbiorniki naziemne oraz podziemne o wielkościach 2700l, 4850l, 6400l, 9200l, lub dodatkowo, na specjalne zamówienie sprzedaż instalacji zbiornikowych o pojemności 30m3, 50m3 czy 100m3
 • Sztab doświadczonych fachowców na każdym etapie inwestycji tj. geodetów, projektantów, wykonawców prac ziemnych, instalatorów, hydraulików i kierowników budowy
 • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz odbiorów końcowych przez Nadzór Budowlany i Urząd Dozoru Technicznego
 • Nadzór nad poszczególnymi etapami inwestycji- od etapu projektu po odbiory budowlane i techniczne
 • Obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oraz okresowe przeglądy instalacji gazowych
 • Obsługę instalacji gazowych w zakresie dostaw certyfikowanego gazu, jako bezpośredni importer gazu ze wschodnich rafinerii
 • Indywidualne negocjowane warunki współpracy

Etapy wykonania instalacji zbiornikowej:

 • Spotkanie z naszym przedstawicielem w celu przygotowania i doboru oferty do indywidualnych potrzeb Klienta.
 • Uzyskanie mapy do celów projektowych od miejscowego geodety, na podstawie której wykonamy projekt budowlany instalacji zbiornikowej na gaz płynny
 • Złożenie przez Klienta dokumentów budowlanych we właściwym Starostwie Powiatowym
 • Montaż zbiornika oraz kompleksowe wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z przygotowaniem dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego i Nadzoru Budowlanego
 • Dostawa gazu

Kontakt

Łukasz Domański
tel: 664 084 022
e-mail: lukasz.domanski@gazol.pl

Przemysław Wysokiński
tel: 602 484 684
e-mail: przemyslaw.wysokinski@gazol.pl

Close Menu