O FIRMIE

Historia spółki

24 listopada 1990 roku bracia Wincenty i Mirosław Wysokińscy założyli spółkę cywilną GAZOL, której działalność polegała na dystrybucji gazu propan-butan w butlach do mieszkań na terenie Międzyrzeca Podlaskiego i okolic, oraz na handlu artykułami związanym z gazem płynnym.

W lata dziewięćdziesiątych następuje intensywny rozwój firmy i rozszerzenie działalności o transport międzynarodowy oraz uruchomienie jednej z pierwszych w byłym województwie bialsko – podlaskim stacji LPG.

Momentem przełomowym w historii firmy staje się uruchomienie profesjonalnej rozlewni do napełniania butli gazem płynnym propan – butan.

8 marca 2001 roku przekształcono firmę w spółkę jawna, która  pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GAZOL Wincenty Wysokiński Mirosław Wysokiński Spółka Jawna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym profilem firmy staje się detaliczna i hurtowa dystrybucja gazu propan i propan – butan w butlach, dystrybucja gazu propan i propan – butan wykorzystywanego przez klientów indywidualnych i przedsiębiorstwa do celów grzewczych i technologicznych oraz dystrybucja gazu propan – butan do stacji tankowania gazem LPG oraz rozlewni gazu.

W 2004 roku spółka uzyskuje zezwolenie na prowadzeni składu podatkowego na wyroby akcyzowe w postaci gazu propan-butan.

Stale rosnąca liczba klientów oraz nowe rynki zbytu gazu płynnego pozwoliły spółce na kolejne inwestycje: zakupy kolejnych stacji tankowania gazem LPG, modernizacje i zwiększanie stanu taboru samochodowego, zwiększanie powierzchni magazynowych na gaz płynny, zmodernizowanie rozlewni gazu  oraz zakup nowoczesnego sprzęt do produkcji i przewozu gazu (m.in. dzięki funduszom unijnym), wybudowanie nowoczesnego biurowca, zaplecza socjalnego dla pracowników oraz wielofunkcyjnego warsztatu samochodowego.

Obecnie P.U.H. GAZOL Sp. J. jest jedną z najprężniej i najszybciej rozwijających się firm branży gazowej wschodniej Polski. Swoją działalność opiera na 4 filarach takich jak: ekologia, komfort, bezpieczeństwo i zaufanie.

Close Menu